© 2018 by Nachlieli Gizum Etzim.        נחליאלי גיזום עצים - בירושלים, תל אביב והמרכז, התקשרו עכשיו להצעת מחיר 054-680-5830

כריתת אורן יבש בהוד השרון

נתבקשתי לכרות עץ אורן יבש בגן ילדים בהוד השרון, ממש מול בית הכנסת המרכזי.

האורן היה עבה מאוד, והיה צורך לטפס עד למעלה על מנת לכרות אותו בחלקים כדי לא לעשות נזק לגן.


כריתת אורן ירושלים