© 2018 by Nachlieli Gizum Etzim.        נחליאלי גיזום עצים - בירושלים, תל אביב והמרכז, התקשרו עכשיו להצעת מחיר 054-680-5830

גם בירושלים כורתים עצים

פרויקטים גדולים - מבצעים איפה שיש, ומגיעים ומכינים הכל מראש.

אומרים מעז יצא מתוק, הפעם פנו אלי שתי לקוחות הגרים בשכנות טובה. האחד ביקש לכרות את עץ דקל קנרי שמת כבר ממזמן כתוצאה מחדקונית הדקל. והשני ביקש לכרות ברוש שגם הוא היה חצי יבש ומט ליפול לכביש. מאחר ובירושלים, העירייה עושה בעיוות עם פינוי הגזם (שלא כשאר העיריות) נוצר מצב בו על הלקוחות נפל תשלום נוסף של משאית פינוי, אשר בו הם התחלקו שניהם בשמחה: העבודה הייתה רבה, מאחר ופינוי הגזם לקח הרבה זמן, בייחוד הפינוי של הדקל. גזעיו של הדקל עבים במיוחד וכבדי משקל. כך שבאופן חריג העבודה נעשתה באופן מלא עד אחת בלילה. ולמחרת הגיעה משאית פינוי הגזם.