© 2018 by Nachlieli Gizum Etzim.        נחליאלי גיזום עצים - בירושלים, תל אביב והמרכז, התקשרו עכשיו להצעת מחיר 054-680-5830

גיזום וושינגטוניה חסונה ברמות בירושלים

וושינגטוניה חסונה אינה דבר של מה בכך.

כבר בשנים הראשונות עץ דקל זה מטפח גזע עבה במיוחד, בעל קוטר שלפחות 80 ס"מ בבסיסו. לעובי זה יש להוסיף את עובי הקליפה הקוצנית עוד 5 עד20 ס"מ. דבר אשר מקשה את הטיפוס ומאלץ את הגוזם להוריד לא מעט שכבות של קליפה ולכלוך בדרך לצמרת העץ.


כפות העלים הם גדולים וכבדים למדי, עם סנסני פירות ארוכים וכבדים אשר פורחים כבר בתחילת אוגוסט, ולכן מומלץ לגזום עץ זה כמו הוושינגטוניה החוטית כבר בתחילת יולי. כי באוגוסט הפירות כבר יוצאים, ולאחר מכן, בלאגן גדול.


עלות גיזום של עץ כזה הוא מעל 500 שקלים, כתלות בעבודה הנדרשת, שכן יש עצים אשר נזנחו לא מספר שנים הדורשים עבודה רבה. הזנחה של שנתיים כבר תדרוש עבודה של שעתיים כולל הפינוי, ולכן המחיר הוא יחסית גבוהה לוושינגטוניה החוטית.

הווישנגטוניה החסונה היא די קשה לטיפוס גם אם לא גוזמים אלא עושים טיפול לאחר שלא נגעו בוושינגטוניה זה מספר שנים, והלכלוך והבלגן שעץ זה מייצר הוא רב. דבר נוסף שצריך לשקול הוא הקרבה לחומה ויציקות בטון. מחמת העובי של הגזע, העץ יכול לשבור בקלות חומות ולסדוק קירות בטון מזוינים. 


העץ שגזמתי בשכונת רמות אשר בירושלים היה אומנם צעיר, אך דרש שעתיים של עבודה רציפה, וייצר לא מעט לכלוך, הבעלים שאל לגבי הסרה של הקליפה לכל אורך העץ, עבודה זו הנה רבה והיא תעלה את מחיר הגיזום לפחות בעוד 400 שקלים, ולכן הוא לא רצה, יצא שהסרתי לו את הקליפה בתחילת העץ כדי שיהיה יפה וסימטרי, מאחר והקליפה התחתונה כבר יבשה מאוד וחלקה רופפת.