© 2018 by Nachlieli Gizum Etzim.        נחליאלי גיזום עצים - בירושלים, תל אביב והמרכז, התקשרו עכשיו להצעת מחיר 054-680-5830

גיזום דקלים בנס ציונה


גיזום דקל תמר וושינגטוניה בנס ציונה

נתבקשתי אתמול ע"י חברת "בקטוכם" - חברה לבדיקות מעבדה של מוצרי מזון מטעם משרד הבריאות.

מולם אני עובד כבר שנתיים, גיזום שנתי של דקל וושינגטוניה ו-2 דקל תמר.

בניגוד לשנה שעברה, השכילו עובדי החברה להזמין אותי עוד לפני שצמחו התמרים וגרמו ללכלוך אך הם זוכרים עדיין את התמרים הטובים שגזמנו בשנה שעברה וחילקנו לעובדי החברה.

בכל אופן הגיזום יצא טוב מאוד, והנה התוצאות לאחר 3 שעות עבודה.